MAKALELER
Nur Ay
KARADUTUM ÇATAL KARAM ÇİNGENEM!!!
Meryem Çoğalmış
KURBANIMI NEREYE VERMELİYİM?????
Hülya Atalay
İŞTE YEREL SEÇİM GERÇEKLERİ!!!!!
Ahmet Kozak
CHP UŞAKTA NELER OLUYOR? NELER YAŞANIYOR???
Nur Ay
AV VE AVCILIK SPOR MU KATLİAM MI???
Hülya Atalay
HAYIR DEMEK İÇİN FAZLA NEDENE GEREK YOK A.K.P. NİN EVET DEMESİ YETER
  TÜRKİYE HABERLERİ
 » BANAZ TARİHÇE

Tarih  

Banaz ve çevresinin yontma ve cilalı taş devirlerindeki yerleşme yerleri henüz daha açıklığa kavuşmamıştır. Bakır devrinde (M.Ö 5000-3000) sadece iki yerleşim yeri tespit edilebilmiştir. Bunlar; Banaz Hanüstü ile Paşacık Köyü Mercimekli Tepesidir. M.Ö.3000-2000 yıllan arası ilk Tunç devridir. Bu devirde yerleşim yeri olarak Banaz Öksüz Susuz I Dolay, Ahurhisar, Nohutova, Çeçe, Yenice, Dümenler, Karaardıç Dedesi, Oturak (Kabaklar Öreni) köyIerindeki höyükler karşımıza çıkmaktadır. Bu yerleşim yerlerindeki medeniyet oldukça ileriydi. Bu yörenin merkezi kesin olarak belli olmamasına   rağmen Çivril Beyce Sultan höyüğünün merkez olması muhtemeldir. Etiler zamanında bu çevrede büyük şehirler kurulmuştur. Banaz, İmrez ve Kediyünü höyükleri bu şehirlere örnek sayılabilir. Etrafı surlarla çevrili şehirlerin batısında boy veya kral sarayları bulunmaktadır. Şehirler bir yol ile birbirine bağlıydı  İzmir Manisa yolu Elmacık höyüğüne, oradan Kediyünü, Nohutova ve Banaz höyüklerinden Hamamboğazı ndan doğuya doğru giderdi. Nohutova dan ayrılan diğer bir yol da Sandıklı ya geçmektedir. Bu şekilde iyi bir ticaret yolu kurulmuştur. M.Ö.1200-334 tarihleri arası, Anadolu da Frikyalılar devridir.  M.Ö.1200-700 yılları arasında Anadolu Trakya dan inen kavimlerin akınına uğradı. Bunlar Frikler ve Muşkiler dir. Anadolu yu yıkıp yakan bu kavimle daha ziyade yerleşim yeri olarak yüksek yerleri seçtiler. Bakır ve Tunç medeniyetleri daha ziyade ovalarda kuruldu. İlk Kurulan şehir ve köyler Banaz höyüğüdür. Daha sonraları Banaz deresi arasına inmişlerdir. İleriki yüzyıllarda bugünkü İstasyona kadar geldiler. Fakat şehir su baskınına uğradığından Roma döneminde İslam mahallesine geçtiler.  Friklerin M.Ö. 700 yılında yaptıkları akın neticesinde Ahat, Oturak (Kabaklar Öreni), Banaz, Koçaklar Öreni, Yenicekılşar, Düzlüce’ nin  batı tarafı, Kaplangı, Öksüz, Folos yıkıldı. Yörenin idaresi Lidyalıların eline geçti. Persler devrinde Ahat Köyü, Anadolu nun en büyük şehirlerinden birisiydi.Türklerin 1071 yılında Malazgirt Savaşı nı kazanmasından sonra Anadolu Türkleşmeye başladı  Anadolu Selçuklu Devleti, 1176 tarihinde Banaz ve yöresini, başka el değiştirmemek üzere aldı. Yüzyıllık bir dönem içerisinde istilalara sahne olduğu için köyler şehirler yakılıp yıkıldı. Hasanköy, Kızılhisar ve Oturak ın kuzeyinde bulunan Hisarkaleleri inşa edildi. Selçuklu Devleti nin zayıflaması üzerine Banaz ve civarının idaresi Germiyan Beyliği ne geçti. 1302-1429 tarihleri arasında Germiyan Beyliği nin bir kazasıydı. Germiyan Beyi Süleyman Şah, kızı Devlet Hatunu II. Murat ın oğlu Yıldırım Bayezid e verdi. Süleyman Şah ın kızına çeyiz olarak Kütahya ve civarının yanında Banaz ı da verip vermediği bilinmemektedir.       

 

Germiyan Beyliği nin ortadan kaldırılması ile Osmanlı Devleti nin idaresine geçti. Osmanlı Devleti döneminde Kütahya sancağının Uşak kazasına bağlı bir nahiye oîan Banaz,  1912 yılında Kütahya Valisi Gedik Ahmet Paşa tarafından köy statüsüne indirildi. Bucak merkezi İslamköy’ e taşındı. Yunanlıların 15 Mayıs 1919 da İzmir i işgal etmesinden sonra İç Anadolu ya doğru işgal zamanla ilerledi. 25 Mart 1920 tarihinde Banaz, Yunan işgaline uğradı. Başkomutanlık Meydan Savaşı ndan sonra Yunan kuvvetlerinin batıya doğru çekilmesiyle 31 Ağustos 1922 de Türk Ordusu Banaz a girdi. Böylece Banaz düşman işgalinden kurtuldu.

 

Cumhuriyet in ilanından sonra Uşak, Kütahya vilayetinin bir kazası olarak kaldı. 1953 yılında Uşak ın il olmasıyla Banaz nahiyesi kaza haline getirildi..

 

Coğrafya

 

             Banaz, Uşak-Ankara karayolu üzerinde il merkezine 33 km mesafededir. Kuzeyde Kütahya nın Gediz ve Altıntaş, doğuda Afyon un Sincanlı ve Sandıklı, güneyde Sandıklı ve Sivaslı, batıda merkez ve Gediz ilçeleri ile çevrilidir. Denizden yüksekliği 914 metre olan ilçenin yüzölçümü 1032 Km2 dir. 669 Km" lik alanla ii genelinde en fazla orman Banaz ilçesindedir. Genelde çam ormanıdır.

 

Kaynak : Uşak Belediyesi