MAKALELER
Nur Ay
KARADUTUM ÇATAL KARAM ÇİNGENEM!!!
Meryem Çoğalmış
KURBANIMI NEREYE VERMELİYİM?????
Hülya Atalay
İŞTE YEREL SEÇİM GERÇEKLERİ!!!!!
Ahmet Kozak
CHP UŞAKTA NELER OLUYOR? NELER YAŞANIYOR???
Nur Ay
AV VE AVCILIK SPOR MU KATLİAM MI???
Hülya Atalay
HAYIR DEMEK İÇİN FAZLA NEDENE GEREK YOK A.K.P. NİN EVET DEMESİ YETER
  TÜRKİYE HABERLERİ
 » SİVASLI TARİHÇE

Tarih

 

Sivaslı topraklarında bilinen en eski uygarlık Hitittir. Hititler M.Ö. 800 yıllarında Anadolu da siyasi birliği kurmuşlardır. Bu devirden kalma eserlere Tatar,Yayalar ve Ağaçbeyli Kasabalarında rastlanmaktadır.M.O. 1200 lerde Frigya egemenliği, M.Ö.670 te Lidya, M.O. 570 te Pers egemenliği görülür. M.O. 260 yılında bölge Bergama Krallığına, M.Ö. 132 de ise Roma İmparatorluğu hakimiyetine geçmiştir. M.S.395 te Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılmasıyla bölge Bizanslıların eline geçmiştir. 1071 Malazgirt zaferiyle Anadolu Türklere açılmış, zaman zaman el değiştirmeler olmuşsa da bölge 1072 den itibaren Türk egemenliğinde kalmıştır. 1920 yılı Ağustosunda Yunanlılarca işgal edilmiş, 31 Ağustos 1922 de işgalden kurtulmuştur.

 

Anadolu’da Türk Birliği tesis edilince , Anadolu Beylerbeyliği, Bursa Vilayeti Kütahya Sancağı Işıklı kazasına bağlı köy olan Sivaslı, 1363 yılından 1908 yılına kadar Bursa vilayeti, Kütahya sancağı Uşak kazasının köyüdür. 1908 yılında nahiye, 1948 yılında belediye, 1953 yılında ilçe olmuştur.

 

Coğrafya       

 

Sivaslı il merkezinin güneydoğusunda, Uşak-Denizİi karayolunun 35. Km.sinde, Bulkaz Dağı nın batı eteklerinde kurulmuştur. Kuzey doğusunda Banaz, doğuda Afyon-Sandıklı, güneyde Denizli-Çivril, güney batıda Karahallı, batıda Ulubey ilçeleri ile çevrilidir. Bulkaz Dağı Uşak-Denizli il sınırının olduğu yerde Kuruçay vadisi ile ikiye ayrılır. Güney kısmı Bulkaz Dağı, kuzey kısmı ise Karadağ adını alır. Yüksekliği 1990 metredir. Ardıç ormanları ile özellik arz eder. İlçenin diğer kısımları hafif engebelik ve düzlüktür. Arazi doğudan batıya doğru alçalma gösterir. Büyük Menderes nehrinin kollarından Banaz çayı ilçe topraklarından geçmektedir. İç Ege de hakim olan karasal İklim hüküm sürer. Dağlık kesimlerde çam,ardıç ve meşeden oluşan ormanlar bulunur.

 

İlçenin yüzölçümü 507 Km2, denizden yüksekliği   1050 metredir.

 

Kaynak : Uşak Belediyesi